خرید سیم کارت اعتباری و دائمی

energy

طرح سیم‌کارت های انرژی

سیم کارت اعتباری

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + بسته های جذاب اینترنت


اطلاعات بیشتر... < ثبت نام و خرید
X50

طرح X50 ( انتخاب شماره )

سیم کارت دائمی

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + ۵۰ گیگابایت اینترنت


اطلاعات بیشتر... < ثبت نام و خرید
X10

طرح X10 ( انتخاب شماره )

سیم کارت دائمی

خرید سیم‌کارت + ۱۰ گیگابایت اینترنت


اطلاعات بیشتر... < ثبت نام و خرید
javan

طرح جوان

سیم کارت اعتباری

سیم‌کارت + ۲۵ گیگابایت اینترنت ۹۰ روزه


اطلاعات بیشتر... < ثبت نام و خرید